Cleanroom Management International
We care for your compliance
Contact

Particle Deposition Meters

 

In een cleanroom worden zwevende deeltjes afgevoerd met lucht. Deeltjes die niet afgevoerd kunnen worden met lucht komen op oppervlakken terecht. Deeltjes groter dan 25 μm vallen zo snel dat die niet meer door de lucht afgevoerd kunnen worden. Lokaal is het soms wel mogelijk niet te grote vallende deeltjes met een luchtstroom van het product af te buigen.
Vallende deeltjes in een cleanroom zijn afkomstig van personen, die deze deeltjes genereren of meedragen op hun kleding- en huidoppervlakken of oppervlakken van voorwerpen, die onvoldoende gereinigd naar binnen worden gebracht. Indien niet alle (met name horizontale) oppervlakken in een cleanroom niet regelmatig gereinigd worden neemt het aantal deeltjes groter dan (>) 25 μm in de cleanroom toe. Door activiteiten in de cleanroom kunnen deze deeltjes verplaatst worden en op andere oppervlakken terecht komen.
Deeltjes tussen 5 en 25 μm vertonen een vergelijkbaar gedrag als vallende deeltjes, maar een deel met name de kleinere deeltjes, kan toch nog afgevoerd worden. De mate van aanwezigheid van deze grote min of meer zwevende kan gemeten worden met airborne particle counters.
Maatregelen om het niveau van vallende deeltjes te verlagen hebben effect op alle deeltjes groter dan 5 μm. Het product nd*d, waarin nd het aantal neervallende deeltjes groter dan d μm per uur per oppervlakteeenheid is en d de afmeting van het deeltje, is een maat voor het deeltjesneerslag niveau en daarmee het risico op contaminatie van een blootgesteld kwetsbaar oppervlak.

 

Vier redenen voor het meten van particle deposition

1. Oppervlakte zuiverheid

Het beheren van oppervlakte zuiverheid begint met steekproefsgewijs controleren van relevante plaatsen dicht bij uw productiezone. Monitoren geeft u een goede voorspelling en reikt hulpmiddelen aan voor verbeteringen.

2. GMP

In order to live up to GMP, the results of the action taken need to be evaluated. Direct feedback is a key feature of the particle deposition monitoring equipment. Measuring what is the impact of the positioning of tools on a work surface can influence in a high degree the deposition of particle on the product made. Met het oog op het voldoen aan GMP-richtlijnen, moeten de resultaten van de genomen maatregelen beoordeeld worden. Directe feedback is een belangrijk kenmerk van de deeltjesdepositie monitoringtoestellen. Meten wat de impact is van de positionering van werkmateriaal op een werkbank kan in hoge mate de deeltjesdepositie op het te vervaardigen product beïnvloeden.

 

3. Kostenreductie

Vermijden van contaminatie zal resulteren in lagere schoonmaakkosten en niet alleen productietijd besparen, maar ook de producten beschermen producten en de uiteindelijke kwaliteit verbeteren. 

4. Yield

The direct correlation between yield and particle deposition can be found thus allowing to go to the point of cost optimation or maximise the yield if required. A new management tool is added. De directe correlatie tussen de opbrengst en deeltjesdepositie kan gevonden worden waardoor indien nodig kan gewerkt worden naar kostenoptimalisatie of het maximaliseren van de opbrengst.


 

 

 

Merken

SAC
SAC
Linked In Twitter Facebook