Cleanroom Management International
We care for your compliance
Contact

Monitoring systemen

Voor veel productieprocessen is het niet alleen noodzakelijk om de omstandigheden van de productie op te slaan maar kan de aard van het te produceren goed (kostprijs, gevoeligheid, ...) er voor zorgen dat men op tijd tussenbeide moet kunnen komen indien bepaalde grenzen (temperatuur, vochtigheid, druk, licht, ...) overschreden worden. Hiervoor heeft u een monitoring systeem nodig dat u op zo'n ogenblik kan verwittigen.

CMI SALES verdeelt en installeert monitoringsystemen met kabel of radiofrekwente verbinding. Nagenoeg onbeperkte mogelijkheden qua aantal te meten punten of meeteenheden. Onze monitoring systemen versturen verwittigingen of alarmen via scherm van pc, via email, via sms, ... Afhankelijk van het alarm kan u de verantwoordelijke persoon verwittigen. Het is bovendien ook mogelijk om vanop uw werkplek ruimtes te volgen die aan het andere eind van de wereld staan. Met webcam kan u onmiddellijk zien wat er aan de hand is en zodoende adequaat handelen.

Indien nodig kunnen wij voorafgaande aan het plaatsen van de sondes een thermische mapping van uw opslagruimte maken zodat het monitoring systeem werkt zoals het hoort te werken.

Merken

Linked In Twitter Facebook